SET TRUYỀN THỐNG

450.000 VND/người

Hoặc

Chúc quý khách ngon miệng!

SET CỦA DƯƠNG

850.000 VND/người

Chúc quý khách ngon miệng!

Set Top Chef

1.100.000 VND/người

Chúc quý khách ngon miệng!

Reserve Now