Địa chỉ

Địa chỉ 1: 27 Ngõ Huyện, Phố cổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: +84 24 36364567

Địa chỉ 2: 101 Mã Mây, Phố cổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: +84 24 22102299

Địa chỉ 3: 27 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh – Tel: +84 90160 2727

Hotline: (+84) 24 2210 2299 – info@duongsrestaurant.com

Giờ

Thứ hai – Chủ nhật

11:00 trưa – 10:00 đêm

Kết nối

Reserve Now